Buurthuis deBuurt

 

Festivals augustus

Vrijwilligers

PLEINGROEP deconinCplein

Op het schaakbord staan pionnen in verschillende kleuren en maten. Zij zijn als de vrijwilligers van de pleingroep: zwart, wit, geel of rood, dik, dun, groot of klein.

Sinds 1993 zijn zij de drijvende kracht achter de activiteiten van PLEINGROEP deconincplein.

Meestal mensen voor wie het leven niet altijd even vriendelijk is of was. Op de activiteiten van de pleingroep kunnen ze hun zorgen even vergeten.

Belangrijk, voor de pleingroep, is dat wij het samen doen en het resultaat zien: bezoekers vanuit alle windstreken, muziek, toneel, kinderanimatie, een exotisch hapje en/of drankje. Kortom een stukje vakantie op eigen plein. 

Dit is waar alle pionnen zich voor inzetten, fier op hun werk en het bereikte resultaat.
Dan zijn ze niet langer pionnen maar echte koningen en koninginnen.

Contacteer ons

Aangepast op deze website:

Programma festivals augustus

De Pleingroep is, sinds 1994,  actief in zowat alle culturele evenementen die georganiseerd worden op het De Coninckplein in Antwerpen.

Haar doel is dan ook met deze activiteiten de communicatie en het samenleven op en rond het De Coninckplein te bevorderen.

Vanaf januari 2013 is de Pleingroep, voor 18 maanden, verantwoordelijk voor de werking van buurthuis deBuurt. Wij hopen tegen die tijd, wegens overrompelend succes, de middelen en een grotere ruimte gevonden te hebben om dit initiatief te kunnen verder zetten.

De vereniging is de motor van Muziek in de Wijk, Lentepoets en Winterfeest op het De Coninckplein, en werkt mee aan Strip- en Boekenplein, De Coninckplein Live, Cult 2060, Pianomarathon,  Boulevard Amandla, aankoop Designtent, speelplein "Zusters der Armenplein", opening "Park Spoor Noord" met "Boodschap aan de Goden" en andere prettige activiteiten in de wijk.

Geschiedenis

Het De Coninckplein is een plein in de Belgische stad Antwerpen, vernoemd naar Pieter De Coninc. Het is een driehoekig plein in het centrum van de stad, in het "statiekwartier", zo'n halve kilometer ten noorden van het Centraal Station. Het heeft een oppervlakte van 4565 mē.

Het werd aangelegd aan de rand van de Spaanse vesting. Voorheen werd het Solvijnsplein genoemd. De commissie Gerrits verkoos in deze buurt straatnamen van vrijheidsstrijders, en op 22 maart 1869 werd het plein hernoemd naar Pieter De Coninc. Tot eind de jaren '60 was het plein een levendige plek, waar mensen elkaar ontmoetten, aangezien er veel bedrijven waren gevestigd rond het plein. Echter, door ruimtegebrek moesten veel bedrijven verhuizen naar de stadsrand. Het plein bleef sinds de jaren '80 verloederd achter, maar werd heraangelegd in 2003.